კალანხოე

 

მრავალწლიანია. ყვავის მთელი წელი, თუ არის ჯანმრთელი. სჭირდება ნათელი ადგილი.

უნდა ჰქონდეს კარგი სადრენაჟო სისტემა, იგულისხმება წყლის კარგად გატარება. ამისათვის საჭიროა ტორფ შერეული მიწა.

უყვარს თბილი გარემო, არ უყვარს ბევრი წყალი. საჭიროებს ორგანულ სასუქებს 2-3 კვირაში ერთხელ.

ზაფხულში შეიძლება მისი განთავსება გარეთ, ისეთ ადგილზე სადაც წვიმა არ მოხვდება.

კატეგორიები: