ასპარაგუსი

 

სახეობები: Jersey knight, Purple Passion

კატეგორიები: